Onderwijsondersteuning zieke leerlingen

Uw kind heeft de diagnose diabetes gekregen en dat betekent veel voor uw kind en voor het gezin. Er zullen bezoeken nodig zijn aan de arts en aan de diabetesverpleegkundige van het ziekenhuis.

Ook school zal op de hoogte moeten worden gebracht, de diabetesverpleegkundige kan hierbij ondersteunen. Stel school of u, als ouders/verzorgers, bemerkt dat het niet loopt zoals het zou moeten lopen: wat doet u dan? Voor onderwijsondersteuning zieke leerlingen kunt u een beroep doen op de diensten van OZL noord of OZL IJsselgroep. De afgelopen jaren werkt OZL nauw samen met DiaFrys, het samenwerkingsverband tussen de kinderdiabetesteams van vier ziekenhuizen in Friesland.  Er worden gezamenlijke overleggen gevoerd en gezamenlijke presentaties gegeven aan vertegenwoordigers van scholen. Maar ook weet de diabetesverpleegkundige OZL  goed te vinden als zij vragen krijgt over de dingen die op school niet goed verlopen. U kunt uw zorgen ten aanzien van school dus altijd aangeven bij de verpleegkundige in het ziekenhuis. Mocht u na willen lezen wat Onderwijsondersteuning zieke leerlingen voor uw kind kan betekenen, verwijzen wij u graag naar de website www.ozlnoord.nl of www.ozl.nu/ijsselgroep

OZL en DiaFrys werken samen voor jeugdigen met diabetes

Er komt veel op je af als ouder en kind, maar ook als je hier mee te maken krijgt als leerkracht en school. Het roept praktische vragen op en kan gevoelens van onzekerheid met zich meebrengen. OZL werkt samen met DiaFrys om zo te zorgen voor de best mogelijke begeleiding van zowel de leerling met diabetes als de school.

DiaFrys en school:

DiaFrys wil jeugdige diabeten een zo ‘normaal’ mogelijk leven laten leiden. Belangrijk onderdeel van dat leven is school. Hierin hebben DiaFrys en OZL elkaar gevonden.

Gezamenlijk overleg in het belang van de leerling

Tussen de organisaties is regelmatig contact. Zo plannen we een aantal keren per jaar een gezamenlijk overleg. Daarnaast komt het voor dat de consulent OZL  met de diabetesverpleegkundige meegaat voor voorlichting en overleg op school. Ook in individuele  begeleidingstrajecten  kan het helpend zijn voor de leerling  en school dat er afstemming is tussen de consulent OZL en  diabetesverpleegkundige. We kunnen elkaar aanvullen en zo zorgen voor de best mogelijke begeleiding van de leerling en school.

Voorlichtingsbijeenkomsten

DiaFrys en OZL organiseren een paar keer per jaar voorlichtingsbijeenkomsten voor leerkrachten in het basisonderwijs, docenten uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs, en andere betrokkenen uit het onderwijs  die te maken krijgen met een leerling met diabetes. Deze bijeenkomsten houden we in het ziekenhuis of online.

Meer informatie vind je op www.diafrys.nl  en www.ziezon.nl.    

Een voorbeeld van als het niet loopt op school wat dan?

Meer begrip voor een leerling met diabetes

Berber van der Meer

Berber van der Meer is consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen in Friesland. Ze begon als leerkracht aan de ziekenhuisschool en werkt inmiddels al jaren voor OZL noord.  Ze  begeleidt  scholen en leerlingen die te maken krijgen met een somatische ziekte. In dit artikel vertelt ze hier meer over:

Minder zin om naar school te gaan

Twee weken geleden werd ik benaderd door de diabetesverpleegkundige. Ik weet gelijk wat er aan de hand is: het gaat niet goed met een leerling op school.  Of ik eens wil bellen met de ouders? Dat ga ik doen. Van de ongeruste moeder hoor ik dan wat er speelt: haar zoon heeft  wisselende waardes. Hij is daardoor vermoeid en heeft concentratieproblemen. De zin om naar school te gaan is hierdoor verminderd. Dat laatste baart me zorgen.  Als ik doorvraag, blijkt al snel dat er op school niet altijd begripvol wordt gereageerd. En dat de leerling het moeilijk vindt om dan voor zichzelf op te komen. Zeker als puber wil je het niet alsmaar hebben over je ziekte en je wilt zeker geen uitzondering zijn.  Ik denk dat het goed is met school een afspraak te gaan maken. Zo gezegd, zo gedaan.

Voorlichting over diabetes voor meer begrip

School vraagt of OZL noord een voorlichting over diabetes wil komen geven aan alle leerkrachten van deze leerling.  Het is fijn te merken dat het merendeel van de leerkrachten aanwezig is tijdens deze voorlichting. Ik presenteer meestal met behulp van PowerPoint, omdat ik dan alle dingen aan bod kan laten komen:  wat doet OZL? Wat is diabetes? Wat merk je aan de leerling? Waar moet je rekening mee houden? Tijdens de voorlichting  komt ook het Persoonlijk Diabetes Zorgplan aan de orde (www.zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl) en ik merk dat dit voor de meeste leerkrachten een  eyeopener is. Op dit zorgplan zien ze wat goede waardes zijn en wanneer deze uit de pas gaan lopen. Maar ook wat dat teweeg kan brengen. Ineens hoor ik de wiskundedocent zeggen: ‘De leerling maakte laatst een toets met een waarde van 20 en nu zie ik dat nadenken dan eigenlijk helemaal niet goed meer wil. De leerling haalde een onvoldoende, maar dat snap ik nu’.                                                                  

Inzetten van een diabetespas

Ik stel voor dat de leerling gaat werken met een diabetespas (www.zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl). Tijdens toetsen ligt deze pas op de tafel, zodat de leerkracht weer even weet wat er aan de hand is en alert blijft op signalen van de leerling.

Wat school heeft gedaan

Na een aantal weken neem ik weer contact op met de moeder. Opgelucht kan ze me vertellen dat het beter gaat met haar zoon. De waardes schommelen minder en hij pakt de schoolgang weer met plezier op. Leerkrachten houden rekening met hem én met zijn diabetes. En daar gaat het om.