Algemeen

Diabetes Mellitus is een ziekte waarbij de alvleesklier te weinig of geen insuline aanmaakt.

Het is een aandoening die het hele leven behandeld moet worden en waar dagelijks de bloedglucose wordt gemeten, er insuline wordt toegediend, en er rekening gehouden moet worden  met voedingstijden en gewoontes.

Binnen DiaFrys hebben we onze visie op kinderdiabeteszorg beschreven.

Deze visie is ook één van de uitgangspunten welke wordt meegenomen in de zorgverlening aan kinderen door alle disciplines die in het kinderdiabetesteam vertegenwoordigt zijn. Op de kinderpolikliniek worden o.a. kinderen met diabetes behandeld van 0 tot 18 jaar. De zorgverlening voor deze kinderen wordt zowel intra- als extramuraal geboden. Doel van de behandeling is een zo normaal mogelijke lichamelijke en psychosociale ontwikkeling te bewerkstelligen. Hierbij wordt gestreefd naar de afwezigheid van  hypo- hyperglyceamie, en een metabole regulatie die zo goed mogelijk is gezien het ontwikkelingsstadium van uw kind.

De inhoud van de zorg voor kinderen met diabetes type 1 en hun ouders is gebaseerd op de meest recente internationale richtlijnen voor Diabetes Mellitus type 1. Dit zijn:

– Richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde (NVK)
– International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) guidelines.
– Nederlandse Diabetes federatie (NDF) zorgstandaard diabetes type 1 voor kinderen.