Wat is diabetes

Diabetes mellitus wordt ook wel suikerziekte genoemd. Als je diabetes hebt is de hoeveelheid suiker (glucose) in je bloed namelijk te hoog. En omdat je nieren al die glucose niet kunnen verwerken komt er glucose (suiker) in je urine terecht. Glucose trekt water mee, waardoor je heel veel urine aanmaakt en je veel en vaak moet plassen. Zo verlies je veel vocht en droog je uit, waardoor je de hele tijd dorst hebt. Als je diabetes hebt en je wordt nog niet behandeld, wil je daardoor veel en vaak drinken.
Diabetes is een chronische aandoening, je kunt er dus niet van genezen. Maar er wordt wereldwijd veel onderzoek naar gedaan, dus misschien kan het in de toekomst wel.