Informatie voor ouders

Het krijgen van diabetes mellitus is voor kinderen en ouders een ingrijpende gebeurtenis. Het leven verandert voor het hele gezin. Iets wat eerst vanzelfsprekend was, moet nu over worden nagedacht. Dit maakt de begeleiding van kinderen met diabetes mellitus voor  u als ouders  tot een uitdagende taak. 

Oudercursus Los Vast

De titel van de oudercursus Los Vast verwijst naar de uitdaging waar ouders van kinderen en jongeren met diabetes type 1 dagelijks voor staan; je weet dat het goed is om je kind steeds meer los te laten en op te voeden richting zelfstandigheid, maar het is nog lang niet makkelijk om dat te doen. Zeker niet als er tegenslagen zijn of als je je kind ziet worstelen. Hoe doe je dat; loslaten en tegelijkertijd zorgen dat je kind veilig en gezond is? Het doel van de oudercursus is om samen met andere ouders in gesprek te gaan en handvatten te krijgen over hoe je op een positieve, motiverende en accepterende manier met je kind over diabetes kunt communiceren. En hoe je als gezin met de punten uit het Diabetes Groeimodel in het dagelijks leven aan het werk kunt. De oudercursus bestaat uit drie cursusbijeenkomsten en een jaarlijks terugkerende boosterbijeenkomst.

Wil je meer weten over de oudercursus Los Vast? Informeer dan bij je kinderdiabetesteam naar de mogelijkheden of kijk op de web app onder www.diabetesgroeimodel.nl  voor verdere informatie.

Ervaringsverhaal van een moeder

Diabetes per ontwikkelingsfase

Hieronder informatie over de betekenis van diabetes in iedere levensfase.

Meer weten?

www.groeimodeldiabetes.nl

www.mijntienerheeftdiabetes.nl/

www.Cyberpoli.nl/diabetes