Bloedsuikers hoe controleer je die?

Om de hoeveelheid insuline die je nodig te bepalen is het van groot belang dat je weet hoe de glucose waarde in het bloed is. Dit kun je op een aantal manieren meten , namelijk door een vingerprik, een Free Style Libre of een sensor. 

Het streven is een glucose waarde tussen de 3,9 en de 8 mmol/l te hebben. Het advies is om minimaal 4 maal per dag de bloedsuiker te controleren (voor de maaltijden en voor de nacht) en onder bijzondere omstandigheden vaker, denk dan aan sporten,  ziekte of hele dag op de bank zitten. 

Vingerprik

De vingerprik is de meest betrouwbare manier om je glucose waarde te meten. Dit geeft direct een bloedsuikerwaarde uit de kleine bloedvaten (volbloed) weer. 

FreeStyle Libre (FSL)

De FSL  is een zogenaamde Flash Glucose Meter. De sensor wordt op de bovenarm geplaatst waarbij er een minuscule canule onder de huid achterblijft. Deze canule meet de glucose waarde tussen de cellen en loopt hiermee iets achter ten opzichte van de met de vingerprik gemeten waarde. De meter geeft met een pijl aan of de glucose gaat dalen, stijgen of gelijk blijft. De FSL geeft geen alarmen van een te hoge of te lage waarde.  Als de waarde afwijkend is volgt een vingerprik , dit is namelijk meer betrouwbaar. De FreeStyle Libre wordt vergoed door de zorgverzekering voor alle kinderen met diabetes type 1.

Sensor (real time glucose meter) 

Een glucose sensor meet continue de bloedsuiker en kan alarmeren bij een te hoge of te lage waarde.  Als een insuline pomp wordt uitgelezen kunnen de glucose waardes van de sensor mee uitgelezen worden . Glucosesensoren zijn (nog) niet voor alle kinderen toegankelijk.