Het schoolbezoek

Diabetes mag de potenties van een kind om te leren en zich te ontwikkelen niet hinderen.

Daarnaast mag diabetes nooit een reden zijn om met bepaalde, aan school gerelateerde en andere activiteiten niet mee te kunnen doen. Normale educatie en sociale integratie van kinderen met een chronische aandoening zijn van fundamenteel belang. De staf van de school moet educatie ontvangen en bekend en vertrouwd zijn met de basis principes van diabetes. 

De verpleegkundig kinderdiabetesconsulent heeft hier een verantwoordelijkheid in. Aanleiding voor het doen van een schoolbezoek is het verzoek van kind, ouders of school.

Het doel van het schoolbezoek is:

– klasgenoten en docenten informeren over diabetes
– acceptatie van het kind met diabetes in de klas
– voorkomen van pesten/uitzonderingspositie
– taboes wegnemen bv. besmettelijkheid e.d.

Tijdens de uitvoering van een school of crèche bezoek geeft de verpleegkundig kinderdiabetesconsulent voorlichting aan de groepsdocent (team) m.b.v. een Persoonlijk Diabetes Zorgplan van de stichting Zorgeloos met Diabetes naar School: www.zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl

Verder wordt gebruik gemaakt van folders wat is diabetes, lichaamsbeweging en sport en de hypo/hyper kaart.

Onderwijs Zieke Leerlingen

Verder kan Onderwijs Zieke Leerling (OZL Noord) ingeschakeld worden. Voor vragen en ondersteuning bij (chronisch) ziek zijn en onderwijs kan de school een beroep doen op de consulenten Onderwijs Ondersteuning Zieke Leerlingen. Van OZL Noord.

Informatie:

www.ozlnoord.nl

www.ziezon.nl