Poliklinische zorg

Het kinderdiabetes spreekuur

U en uw kind komen minimaal 4 x per jaar naar het kinderdiabetes spreekuur, indien nodig vaker. Hierbij bezoeken u en uw kind het diabetes spreekuur waarbij  leden van het Kinderdiabetes team in wisselende samenstelling aanwezig zijn. 

In de leeftijd van 12 tot 18 jaar wordt toegewerkt naar zelfstandigheid en naar de overgang naar de polikliniek diabetes voor volwassenen waar uw kind vanaf ongeveer de leeftijd van 18 jaar naartoe gaat. Hiervoor  wordt een transitie poli aangeboden.

Een hulpmiddel om goed voorbereid de spreekkamer in te stappen:

https://www.diabetesfederatie.nl/component/edocman/toolkit-mijn-diabetesjaargesprek/toolkit-gesprekskaart-thuis

Advies op afstand

Als zich vragen of problemen voordoen, wordt een extra afspraak gemaakt. Ook kan er advies op afstand worden gegeven: de bloedglucosemeter, insulinepomp of sensor kan thuis worden uitgelezen en door het Kinderdiabetesteam worden bekeken. Er volgt een advies via het zorgportaal of telefoon.

Als het nodig is kan de diabetes verpleegkundige  een huisbezoek en/of een schoolbezoek doen. 

Het kinderdiabetesteam:

Er verandert veel als uw kind diabetes heeft. Om u en uw kind hierbij te begeleiden, zijn er binnen DiaFrys 4 kinderdiabetes teams. Ieder team behandelt en begeleidt kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar met diabetes mellitus. 

Het doel van het kinderdiabetesteams is dat uw kind met diabetes opgroeit tot een zelfstandige volwassene met voldoende verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen gezondheid. Hiervoor is het nodig dat de bloedglucose waarden binnen acceptabele grenzen blijven terwijl het normale dagelijkse leven zo min mogelijk wordt verstoord.

Het kinderdiabetesteam bestaat kinderartsen,  kinderdiabetes verpleegkundigen, diëtistes en psychologen. De medische eindverantwoordelijkheid berust bij de kinderartsen.

Wie doet wat?

De kinderarts

De kinderarts is de specialist die een centrale rol speelt bij onderzoek en behandeling van uw kind. Hij/zij geeft uitleg over de diabetes en adviseert bij problemen. Hij/zij bespreekt met u en uw kind de uitslagen van de onderzoeken en adviseert op welke manier de behandeling moet worden voortgezet. De kinderarts schrijft de medicijnen voor en verwijst naar andere hulpverleners.

De kinderdiabetes verpleegkundige

Zij is gespecialiseerd in het geven van voorlichting over diabetes, het spuiten van insuline, het gebruik van de insuline pomp en het controleren van de bloedglucose. Zij informeert u en uw kind over de invloed van diabetes in het dagelijks leven zoals bv. tijdens school, sport, logeren en feestjes enz. Daarnaast heeft zij een ondersteunende rol bij het leerproces dat nodig is voor het bereiken van een goede diabetes regulatie, waarbij rekening gehouden wordt met de gewoontes van uw kind en gezin. 

De diëtist

De diëtist begeleidt u en uw kind op het gebied van voeding en diabetes. Zij leert  u inzicht te krijgen in de wijze waarop voeding de bloedglucose waarde kan beïnvloeden, en stelt samen met u en uw kind een persoonlijk voedings- en dieetadvies samen dat regelmatig kan worden aangepast als de voedingsbehoefte van uw kind verandert. Hierbij wordt rekening gehouden  met groei en ontwikkeling, ziekte, eetlust, sporten, feesten en traktaties.

De psycholoog

Een psycholoog is deskundig op het gebied van gedrag en ontwikkeling van een kind. Een chronische ziekte als diabetes mellitus kan bij kinderen de normale ontwikkeling verstoren en kan problemen geven bij uw kind in gezin en of schoolse situaties. Een psycholoog onderzoekt de samenhang tussen lichamelijke en psychische klachten en geeft adviezen met de klachten om te leren gaan.