Nieuws

Mooie donatie voor Diafrys!

Jens Overal is één van de diabeten, onder behandeling van de vier Diafrys kinderdiabetesteams in Friesland; het Antonius Ziekenhuis Sneek. Zijn vader is in 2023 op het fantastische idee gekomen om, met medewerking van zijn werkgever Vishandel Van Dijk in de haven van Terschelling (Havenplein 1, West-Terschelling), blikjes en PET-flesjes te verzamelen, om zodoende geld in te zamelen voor een goed doel. Gezien de affiniteit met diabetes (ook de werkgever heeft een zoon met diabetes) hebben zij hiervoor Diafrys als doel gebruikt. Uiteindelijk kwam het totaalbedrag uit op maar liefst € 845,50!! Wij zijn de familie Overal/Team van Dijk dan ook zeer dankbaar voor deze super mooie donatie en zullen het geld uiteraard goed besteden!