Transitiezorg

Gedurende de tienerleeftijd zal er een verschuiving gaan plaatsvinden in de verantwoordelijkheid voor het management van de diabetes. Ouders dragen stapsgewijs meer regie en verantwoordelijkheid over aan de jongere. Met het bevorderen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid begint ook het kinderdiabetesteam op tijd. Hieronder leest u hoe dat eruit ziet.

Vanaf 12 jaar

We werken vanaf deze leeftijd er naar toe om uw kind bij het polibezoek voortaan eerst kort alleen uit te nodigen in de spreekkamer. Uw kind leert dan zelfstandig zijn/haar verhaal vertellen, vragen stellen en verantwoordelijkheid dragen. Bij het vervolg van het consult sluit u weer aan. Vragenlijsten worden gebruikt om een goed beeld te krijgen van hoe het met uw kind gaat en staat qua zelfstandigheid. Uw mening daarbij is ook belangrijk.
Tijdens jongerenpoli’s leren jongeren van elkaar. De onderwerpen zijn informatief en sluiten aan bij de belevingswereld.

Leren loslaten door u als ouders is ook een proces waar aandacht voor is vanuit het kinderdiabetesteam. Uw betrokkenheid als ouder blijft namelijk van groot belang! Stel uw vraag of neem contact met ons op.

Bij de jongere zal zelfstandigheid in de zorg en behandeling en zelfredzaamheid in de samenleving (o.a. weerbaarheid, veerkracht en omgaan met je diabetes) toenemen.

Vanaf 17 jaar

De overstap van de kinderzorg naar de volwassenzorg is in aantocht. Deze overgang wordt de transitie in zorg genoemd. De hele fase van transitie bestaat uit voorbereiding, overstap rond 18e jaar en periode van gewenning. We gaan jullie voorbereiden op die overstap door kennis te maken met de leden van het toekomstige diabetesteam.