Klinische zorg

Na de diagnose:

De start van de behandeling van een kind met diabetes vindt na de diagnose veelal klinisch plaats. Nadat uw kind via de huisarts is overgedragen aan het kinderdiabetesteam in het ziekenhuis verblijft uw kind ongeveer 4-7 dagen op de kinderafdeling. Er wordt aan u en uw kind educatie gegeven in het omgaan met diabetes in het dagelijkse leven. Daarbij wordt gewerkt aan de instelling van de juist hoeveelheid medicatie en aan voorbereiding van  zelfstandig regelen van de diabetes in de thuissituatie, op school en in (sport)verenigingsleven. Alle leden van het kinderdiabetesteam hebben hierin een rol.

Klinische behandeling kan ook noodzakelijk zijn na een ontregeling van de diabetes of bij een aanhoudend een ongewenste instelling van de diabetes. Uw kind verblijft dan tijdelijk op de kinderafdeling, waarbij  instelling op de juiste hoeveelheid medicatie en educatie in het omgaan met diabetes in het dagelijkse leven op de voorgrond staan.