Onderwijsondersteuning zieke leerlingen Friesland

Uw kind heeft de diagnose diabetes gekregen en dat betekent veel voor uw kind en voor het gezin. Er zullen bezoeken nodig zijn aan de arts en aan de diabetesverpleegkundige van het ziekenhuis.

Ook school zal op de hoogte moeten worden gebracht en stel school of u, als ouders/verzorgers, bemerkt dat het niet loopt zoals het zou moeten lopen: wat doet u dan? 

Voor onderwijsondersteuning zieke leerlingen kunt u een beroep doen op de diensten van OZL noord. De afgelopen jaren werkt OZL noord nauw samen met DiaFrys, het samenwerkingsverband tussen de kinderdiabetesteams van vier ziekenhuizen in Friesland.  Er worden gezamenlijke overleggen gevoerd en gezamenlijke presentaties gegeven aan vertegenwoordigers van scholen. Maar ook weet de diabetesverpleegkundige OZL noord goed te vinden als zij vragen krijgt over de dingen die op school niet goed verlopen. U kunt uw zorgen ten aanzien van school dus altijd aangeven bij de verpleegkundige in het ziekenhuis.

Mocht u na willen lezen wat Onderwijsondersteuning zieke leerlingen voor uw kind kan betekenen, verwijzen wij u graag naar de website www.ozlnoord.nl

Verdere informatie op de site van www.ziezon.nl (brochures, ziektebeelden: Een leerling met…)