Het huisbezoek

Wanneer diabetes mellitus bij uw kind wordt gediagnosticeerd, worden in korte tijd veel aanpassingen gevraagd van zowel het kind als de ouders. Het kind wordt geconfronteerd met injecties, prikken in de vinger en moet rekening houden met de voeding.

Vanaf dat moment speelt diabetes dag en nacht een rol, hetgeen van invloed is op het gezin. Het gezin moet leren omgaan met de diabetes. Hierbij zijn educatie en de psychosociale begeleiding van essentieel belang.

Educatie en psychosociale begeleiding worden tijdens (poli)klinische zorg en huisbezoeken geboden.

Nadat het kind (0-12 jaar)  klinisch is ingesteld wordt er indien nodig een paar weken na ontslag een afspraak gemaakt voor een huisbezoek.

Door het huisbezoek krijgt de verpleegkundig kinderdiabetes consulent een goed inzicht in de thuissituatie, t.a.v. de diabetes, en kan ondersteuning bieden hoe de diabetes wordt beleefd en welke belasting dit heeft op het gezin. De periode na de diagnose zijn er vaak veel vragen en mogelijke onzekerheden worden eerder gesignaleerd, waardoor er sneller op kan worden ingespeeld.