COVID-19 informatie

Weer terug naar school! Kan dit, als mijn kind diabetes heeft?

Het is gebleken dat kinderen met diabetes niet zieker lijken te worden van het Coronavirus dan kinderen zonder diabetes. Een virus kan natuurlijk wel effect hebben op de glucosewaarden, net zoals dat voor vele andere (virale) infectieziekten het geval is. Kinderen met diabetes kunnen daarom gewoon naar school! Natuurlijk is het voor iedereen belangrijk om de algemene hygiëne-adviezen van het RIVM goed na te leven. Er is nog weinig bekend over kinderen >16 jaar met ernstige obesitas en diabetes type 2, maar ook voor deze groep gelden voor nu dezelfde adviezen als voor de kinderen met diabetes type 1.


Bronnen: website Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, website RIVM

DiaFrys krijgt veel vragen over kinderen met diabetes type 1 en het Corona virus.

Omdat er elke dag weer nieuwe informatie tot ons komt,  willen we u en uw kind  graag doorverwijzen naar verschillende websites waarop de meest recente informatie  te vinden is. 

Mocht u desondanks  nog andere vragen of zorgen hebben waar u geen antwoord op hebt gekregen via deze websites, dan kunt bellen met het  kinderdiabetesteam waar u kind behandeld wordt.

Vooralsnog laten de verschenen rapporten zien dat kinderen met diabetes geen  ernstiger ziekte verloop hebben dan hun leeftijd genoten zonder diabetes.

Over het algemeen lijken kinderen minder ernstig ziek te worden van het Corona virus dan volwassenen.

Ter preventie gelden de maatregelen die voor alle Nederlanders worden geadviseerd.

Bij ziek worden gelden de gebruikelijke afspraken zoals:

  1. Vaker glucose meten en ketonen meten , zie hypo en hyper protocol voor pen en pomp therapie 
  2. Insuline toedienen niet staken , bij koorts is de insuline behoefte hoger
  3. Neem voldoende vocht en zout 
  4. Geef paracetamol bij koorts , zofran en ORS bij braken 
  5. BRAKEN is BELLEN , KETONEN >0,6 mmol BELLEN ( in daytime met diabetes team van het ziekenhuis en buiten kantooruren met Diafys)

Vaccinatie jongeren 12 t/m 17 jaar met en zonder medische indicatie

Op 9 juni is op advies van de Gezondheidsraad besloten dat jongeren met een medische indicatie geboren tussen 2004 en 30 juni 2009 bij de GGD kunnen worden gevaccineerd met het BioNTech/Pfizer-vaccin.

Jongeren die jaarlijks uitgenodigd worden voor de griepprik > diabetes valt hieronder, voor alle indicaties zie https://www.rivm.nl/griep-griepprik/griepprik/voor-wie-is-griepprik

Inmiddels heeft de gezondheidsraad het advies gegeven dat alle jongeren van 12 t/m 17 jaar zich kunnen laten vaccineren. Het kabinet heeft dit advies overgenomen. Ook gezonde jongeren kunnen dus vanaf vrijdag 2 juli een afspraak hiervoor maken bij de GGD.

Algemene informatie over het Coronavirus

www.rivm.nl/coronavirus

Informatie over Corona virus diabetes gerelateerd voor kinderen en jeugd.

https://www.cyberpoli.nl/diabetes/

Informatie over Corona virus diabetes gerelateerd  voor volwassenen

https://www.jdrf.nl/het-coronavirus-en-type-1-diabetes-dos-en-donts/

Het beleid t.a.v. het bezoek van uw kind aan de kinderdiabetespoli in het ziekenhuis de komende tijd:

Alle consulten verlopen volgens gebruikelijk oproepschema. In overleg met u en uw kind kunnen de tussentijdse afspraken ook via video bellen gedaan worden in Beter Dichtbij.

U kunt te allen tijde bij vragen overdag bellen met het kinder/jeugd diabetesteam van het ziekenhuis waar uw kind onder behandeling is.